Lokalne volitve 2018 – kako smo volili 18. novembra?

Objavljamo neuradne rezultate lokalnih volitev v Občini Poljčane:

Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti skupaj 3593 volivcev vpisanih v volilni imenik.

Od skupnega števila volivcev jih je glasovalo 2250, kar je 62,62 %.

Skupni rezultat udeležbe

Kandidati za župana so dobili naslednje število glasov:

1. Tomaž KOKOT 835 glasov 37,46 %
2. Maja BRAČKO 380 glasov 17,05 %
3. Stanislav KOVAČIČ 1014 glasov 45,49 %

Skupni rezultat glasovanja za župana v občini

Rezultat glasovanja za župana po voliščih

Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:

Ime liste Št. glasov % glasov
DESUS  192 8,70 %
SLS 242 10,97 %
SDS 607 27,52 %
LISTA MAJE BRAČKO 299 13,55%
LISTA STANETA KOVAČIČA 551 24,98 %
NSI 226 10,24 %
SD 89 4,03 %

Skupni rezultati glasovanja

Končni rezultati glasovanja po listah

Preferenčni glasovi

Rezultati glasovanja po voliščih

Seznam izvoljenih kandidatov:

Zap. št. kand. Kandidat Lista
1  Franc Valand DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2  Jožef Kohne SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3  Lavra Slatenšek SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4  Tomaž Kokot SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5  Boris Kodrič SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6  Nataša Krajnc SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
7  Andrej Samastur SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
8  Janja Kodrič SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9  Robert Majer Lista Maje Bračko
10  Eva Jug Lista Maje Bračko
11  Vincenc Zobec Lista Staneta Kovačiča
12  Vladimir Ganziti Lista Staneta Kovačiča
13  Aleksandra Pirš Lista Staneta Kovačiča
14  Viktor Pušaver Lista Staneta Kovačiča
15  Tomaž Marzidovšek NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Seznam izvoljenih kandidatov