Lokalne volitve – kako smo volili 2. decembra 2018

Objavljamo neuradne rezultate županskih volitev v Občini Poljčane:

Na volitvah dne 2. 12. 2018 je imelo pravico voliti skupaj 3597 volivcev vpisanih v volilni imenik.

Od skupnega števila volivcev jih je glasovalo 2089, kar je 58,08 %.

Skupni rezultat udeležbe

Kandidati za župana so dobili naslednje število glasov:

1. Stanislav KOVAČIČ 1117 glasov 53,70 %
2. Tomaž KOKOT 963 glasov 46,30 %

Skupni rezultat glasovanja za župana v občini

Rezultat glasovanja za župana po voliščih

Rezultat glasovanja za župana po kandidatih