Lovska družina Poljčane obvešča!

Vse člane LD Poljačne obveščamo, da se bo v skladu  dogovorom s strelskim referentom Lešnik Joškom vršil pristrel pušk risanic isti dan pred lovskim posvetom tj. v sredo 26.aprila od 16.00 ure dalje na Pritenskem. 

 

Lovska družina Poljčane objavlja da bo od 16.3.2017 dalje izvajala na uradno registriranem strelišču-strelskih vadbiščih pri lovski koči nad Studenicami interne družinske treninge-strelsko vadbo s strelnim orožjem in sicer s malokalibrsko puško na tarčo gamsa in druge vrste tarč ter s puško z gladko cevjo na glinaste golobe in sicer 30.3., 31. 3. in 1.4. 2017. V naslednjih mesecih pa bomo izvajali treninge vsak četrtek od 16.00 do 19.00 ure.

V skladu z lovsko zakonodajo se bo v mesecu aprilu 2017 vršil vsakoletni pri strel pušk risanic na Pritenskem pod Bočem. Točne datume obveznega preizkusa lovskih pušk bomo sporočili v začetku meseca aprila 2017 . Uspešno opravljen pri strel lovskih pušk risanic je v skladu z slovensko lovsko zakonodajo osnova in pogoj za izvajanje lova na visoko divjad in druge vrste divjadi, ki ga mora opraviti sleherni lovec če želi loviti to vrsto divjadi. oz. v skladu s planom izvrševanja odstrela divjadi morajo člani lovskih družin ta plan izvršiti s tako na tak način opravljenim preizkusom lovskih pušk z risano cevjo.

Usposabljanje lovskih  pripravnikov za lovski izpit,  ki je tudi v tem delu obvezen in predpisan ter  v skladu s slovensko zakonodajo o divjadi in lovstvu ter ostalimi podzakonskimi akti.

Javnost obveščamo da bomo okolico strelišč ustrezno zavarovali z opozorilnimi znaki, trakovi in vzpostavili dežurstvo tj. redarje in paznike, ki bi slučajno mimoidoče pravočasno opozorili na izvajanje strelskih aktivnosti v lovišču LD Poljčane.

LD Poljčane