Naša odločitev – podpiramo domače! Samooskrba Podravja

Org. prehrane Poljčane 14 10 2015
Občina  Poljčane  aktivno pristopa k izvajanju aktivnosti za pripravo projektnega predloga »Samooskrba regije», ki ga koordinira Mariborska razvojna agencija (v nadaljevanju MRA). V projekt je vključenih 23 občin širše Podravske regije  in  predstavlja aktivnosti za zvišanje stopnje lokalne samooskrbe, ki vključujejo predvsem podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, izobraževanje, povezovanje pridelovalcev in potrošnikov, trženje in promocijo s poudarkom na lokalnem prebivalstvu. Občina Poljčane je gostila srečanje pridelovalcev, organizatorje prehrane v javnih zavodih in kontaktnih oseb –občinskih  koordinatorjev navedenega projekta.


Ključnega pomena v projektu je prepoznati in ozavestiti dodano vrednost lokalnih proizvodov in storitev ter doseči pozitivne razvojne učinke, ki jih okolju prinaša na dolgi Pridelovalci poljcane 7 10 2015rok.

Preberite več: