OB ROB DOGODKA ORGANIZACIJE TURNIRJA V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKE NA MIVKI

Boris Vodušek s.p., Poslovna enota kava bar Frčo, organizira turnir v malem nogometu in odbojki na mivki. Turnir bo organiziran iz povsem poslovnega in promocijskega motiva po reklamiranju novo odprtega kava bara. Domnevamo, da se bo ob turnirju tržila tudi gostinska ponudba omenjenega kava bara.

Za izvedbo turnirja organizator potrebuje infrastrukturo, ki mu bo omogočila izvedbo željenega turnirja. Zato se je g. Boris pozanimal o možnosti najema javnih površin in posebnih prostor za izvedbo tega turnirja. Glede na dejstvo, da gre za povsem zasebno, poslovno in promocijsko dejavnost ni govora o tem, da bi lahko bil prispevek Občine v brezplačnem najemu potrebne infrastrukture. Pripravili smo Pogodbo o najemu javnih površin in posebnih prostorov. V Pogodbi so jasno opredeljene obveznosti najemnika. Opredeljeno je tudi plačilo za celodnevni najem javnih površin in posebnih prostorov. V Pogodbi ni govora o kakršnikoli donaciji v obliki košev za smeti. Res pa je, da je g. Boris Občini iz morebitnega nastalega dobička pri organizaciji turnirja ponudil donatorstvo v obliki košev za smeti. Za potrditev navedb lahko g. Boris Pogodbo javno objavi. Vendar pa je drugi del resnice v tem, da je do danes, 9. 8. 2017 do 10. ure, še ni niti podpisal in vrnil, tako, da pravno formalno nima urejenega najema javnih površin in posebnih prostorov. Turnirja v tem trenutku, torej, ne more izvesti.

Toliko za razjasnitev uvodnih okoliščin. V nadaljevanju moramo izrazili naše ogorčenje in zaščititi dobro ime Občine Poljčane kot institucije.

Omenjeni gospod si je, namreč, privoščil svojevrstno manipulacijo s katero izkorišča ime Občine kot institucije, ki ima svojo »težo« za novačenje sponzorjev in donatorjev. Hkrati pa omalovažuje in sramoti Občino kot institucijo, ki si mora pri svojem funkcioniranju pomagati na načine prosjačenja in zbiranja sredstev z akcijami za nabavo zanemarljivega stroška nabave košev za smeti!

Številni obrtniki, samostojni podjetniki, verjetno tudi kakšno podjetje, so pod pretvezo nabave in postavitve potrebnih košev za smeti na področju občine Poljčane dobili za Občino Poljčane, kot institucijo, ponižujoče pismo. Zato naj dodatno pojasnimo, da Občina Poljčane dodatnih košev za smeti ne potrebuje. Če bi jih, bi jih z lahkoto kupili, postavili in v nadaljevanju skrbeli tudi za njihovo praznjenje. Res je, da se pojavljajo redke pobude posameznih občanov o nabavi in postavitvi kakšnih dodatnih košev. Niso pa vezane na urbana središča in točke, kjer se zbira večje število ljudi. Zato v realizaciji pobude nismo odzivni.

Stanislav Kovačič,
župan