Objava javnih razpisov

Občina Poljčane objavlja:

- Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2017

Rok: 8. maj 2017 do 12. ure

 

- Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2017

Rok: 8. maj 2017 do 12. ure

 

- Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2017

Rok: 8. maj 2017 do 12. ure