Objava javnih razpisov

Občina Poljčane objavlja:

1.  Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018.

Rok za prijavo: 16. 3. 2018.

2. Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018.

Rok za prijavo: 16. 3. 2018.

3. Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018.

 Rok za prijavo: 16. 3. 2018.

4. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju občine Poljčane v letu 2018.

 Rok za prijavo: 16. 3. 2018.

5. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018.

Rok za prijavo: 16. 3. 2018. 

6. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Poljčane za leto 2018.

Rok za prijavo: 16. 3. 2018.