Obvestilo o javnem razpisu za direktorja OKP Rog. Slatina

Na podlagi sklepa skupščine OKP ROGAŠKA SLATINA, d.o.o. z dne 10.1.2019 , Vas obveščamo , da je   na spletni strani https://www.okp.si objavljen javni  razpis  za direktorja  javnega podjetja OKP ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.