Obvestilo o javni razgrnitvi

Občina Poljčane obvešča občane, da bo v času od 10. 9. 2012 do 10. 10. 2012 v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane, potekala javna razgrnitev osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski objekt Jager v Poljčanah.

Javna obravnava dokumenta bo v sredo, dne 26. 9. 2012 ob 15.00 uri, v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

obvestilo za javnost o javni razgrnitvi, Jager