Obvestilo o omejitvah pri dobavi pitne vode

Javno komunalno podjetja OKP d.o.o. iz Rogaške Slatine OPOZARJA vse uporabnike pitne vode, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje, da se zaradi nadaljevanja sušnega obdobja količine pitne vode na izvirih še drastično zmanjšujejo, nekateri vodni viri pa celo presihajo.

Zaradi tega je potrebno NUJNO izvajati stroge omejevalne ukrepe pri porabi pitne vode!

Še naprej je potrebno upoštevati strogo prepoved uporabe pitne vode za:
– zalivanje vrtov
– polnjenje bazenov
– pranje in polivanje cestišč in dvorišč
– pranje avtomobilov.

Hvala za razumevanje!