Obvestilo o poslovnem času in uradnih urah Upravne enote Slov. Bistrica, dne 24. 12. in 31. 12. 2018

Upravna enota Slov. Bistrica obvešča, da se na delovna dneva v ponedeljek, 24. in 31. decembra 2018, poslovni čas in uradne ure na Upravni enoti Slovenska Bistrica začnejo ob 8.00 uri in končajo ob 13.00 uri. Enako velja za Krajevni urad v Oplotnici, Krajevni urad v Poljčanah pa je zaprt.