Obvestilo o spremembi relacije in termina brezplačnih prevozov za starejše občane od 1. 7. 2019 dalje

Obveščamo, da se bo od 1. 7. 2019 dalje brezplačen prevoz izvajal na dveh relacijah:

  • RELACIJA 1: Stanovsko – Sp. Brežnica – Stanovsko – Lušečka vas – Ljubično – Zg. Poljčane – Poljčane in obratno. 

Prevoz se bo izvajal dva krat tedensko ob delavnikih vsak torek in petek.

  • RELACIJA 2: Globoko ob Dravinji – Modraže – Novake – Hrastovec pod Bočem – Krasna – Studenice – Križeča vas – Brezje pri Poljčanah – Sp. Poljčane – Poljčane in obratno.  

Prevoz se bo izvajal enkrat krat tedensko ob delavnikih vsak torek.

Za več informacij se lahko v času uradnih ur obrnete na Občino Poljčane na telefon 02 8029 220 ali email klavdija.majer@poljcane.si.

Vstopne in izstopne točke so določene v časovnem razporedu brezplačnih voženj.