Obvestilo občanom o zbiranju vlog za prijavo škode, nastale na stvareh zaradi posledic močnega neurja s poplavami in točo 7. in 8. julija 2019

Na osnovi Dopolnilnega sklepa o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja s poplavami in točo 7. in 8. julija 2019, št. 844-20/2019-61-DGZR, z dne 23. 7. 2019, prejetega s strani Uprave RS za zaščito in reševanje, vas obveščamo, da Občina Poljčane začenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi neurja s poplavami in točo 7. in 8. julij 2019.

Oškodovanci škodo prijavijo na predpisanih obrazcih, in sicer:

  • Obrazec 1 – ocena škode na kmetijskem zemljišču (poškodovano zemljišče od mulja in kamenja ipd. – škoda na kmetijskih pridelkih se ne ocenjuje!)
  • Obrazec 3 – ocena škode za uničeno stavbo v celoti
  • Obrazec 4 – ocena delne škode na stavbi – objektu
  • Obrazec 5 – ocena škode na gradbeno-inženirskih objektih (infrastruktura) 

Obrazce za prijavo škode lahko oškodovanci dobijo tudi na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.

Izpolnjene vloge oškodovanci oddajo v času uradnih ur v tajništvo Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, najkasneje do srede, 21. 8. 2019.

Za dodatne informacije lahko v času uradnih ur pokličete na tel. št.: 02 8029 220.