Obvestilo – objava javnih razpisov za podelitev priznanj

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2013, 67/2015, 36/2016) in 6. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim delavcem Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 4/2016, 36/2016) Komisija za priznanja in odlikovanja Občinskega sveta Občine Poljčane

o b j a v l j a

1. Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke, ki so jih dosegli v letu 2017. Rok oddaje predlogov: 10. april 2018.

2.  Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev občinskih priznanj Občine Poljčane za leto 2018. Rok oddaje predlogov: 10. april 2018.