Obvestilo – pelinolistna ambrozija

Spoštovani,

na območju občine Poljčane se je močno razrastla pelinolistna ambrozija. Dne 4. avgusta 2010 je začela veljati odredba ministra za kmetijstvo, ki v izvajanje prenaša določbo zakona, da morajo imetniki zemljišč izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja oziroma zatiranje pelinolistne ambrozije in drugih neofitnih vrst iz rodu Ambrosia.

Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da so vsi lastniki in najemniki zemljišč, na katerih raste ambrozija, dolžni odstranjevati to škodljivo rastlino od začetka rastne dobe in preprečevati njeno ponovno razrast.

Odstranitev ambrozije je potrebno opraviti čimprej, da preprečimo cvetenje in sproščanje cvetnega prahu v okolico.

Pozor! Rastlina je alergena, zato pri odstranjevanju uporabimo rokavice, v času cvetenja pa tudi zaščitno masko!

Več o ambroziji: http://www.uvhvvr.gov.si/

 

Odstranimo ambrozijo I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odstranimo ambrozijo II.