Pogoji za plakatiranje v času volilne kampanje za izvedbo Referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper

Objavljamo Pogoje za plakatiranje v času volilne kampanje za izvedbo Referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper: