Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Poljčane v obdobju januar – junij 2012