Poslovanje z e-računi

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 111/2013) bodo morali vsi, ki poslujejo z javnim sektorjem od 1.1.2015 dalje pošiljati subjektom v javnem sektorju eRačune. Iz navedenega izhaja, da računi, ki jih bo proračunski uporabnik prejel po 1. 1. 2015 ne smejo biti posredovani v papirni obliki, niti v pdf ali katerikoli drugi obliki preko elektronske pošte. ERačun, kakršnega morajo po 1.1.2015 prejemati proračunski uporabniki, je sestavljen v elektronski obliki po predpisanih posebnih standardih in pogojih. Enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo eRačuna je vzpostavljena pri Upravi RS za javna plačila.

Občina Poljčane, kot proračunski uporabnik, je zavezana k izstavljanju in prejemanju eRačuna. V kolikor boste pri poslovanju z nami potrebovali kakršnokoli pomoč v zvezi z izpostavljeno tematiko smo vam na voljo na tel. številki 02/802-92-22 (Katja Pepelnak).

Finance in računovodstvo Občine Poljčane, Katja Pepelnak, dipl.ekon.