Posnetek 17. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, 20. 6. 2017