Posnetek 18. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, 18. 10. 2017