Posnetek 23. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane, 3. 7. 2018