Poziv k predložitvi predlogov za člane vaških odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poziva stranke zastopane v Občinskem svetu občine Poljčane, g. Vincenca Zobca in širšo zainteresirano javnost, k posredovanju predlogov za imenovanje članov posameznih vaških odborov.

Pisne predloge za člane vaških odborov pošljite vključno do 23. januarja 2015, na naslov:

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

Besedilo poziva: