Poziv za imenovanje nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine Poljčane in poziv za imenovanje nadomestnega člana vaškega odbora za območje naselij Spodnja Brežnica in Poljčane