Pravila uporabe tenis igrišč v Poljčanah

Objavljamo Pravila uporabe tenis igrišč v Poljčanah (Pokopališka ulica). Igranje tenisa na teniških igriščih je dovoljeno prvenstveno občanom Občine Poljčane, na podlagi Pravil. Tenis lahko igra vsak občan, v terminu, kot je vpisan na rezervacijskem listu. Tenis lahko igra tudi oseba, ki ni občan Občine Poljčane v terminu, kot  je vpisan na rezervacijskem listu. Na rezervacijskem listu so posebej določeni termini, rezervirani za osnovnošolce in tenis šolo.

Rezervacija igrišča, ki je urejeno za igranje tenisa, se izvede na rezervacijskem listu (Obrazec: Rez.List.Polj.), osebno v prostorih Občine Poljčane – Razvojni center Narave, ali po elektronski pošti obcina@poljcane.si;  ali preko telefona 02 8029 220 in 02 8029 290. Občani občine Poljčane se za rezervacijo igrišča dogovorijo v poslovnem času Občine Poljčane, občani drugih občin pa se za rezervacijo lahko dogovorijo vsak petek med 11. in 12 uro glede na še razpoložljive proste termine.