Predlog Načrta zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči v občini Poljčane

Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16) objavljamo predlog Načrta zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči v občini Poljčane.

Javna predstavitev predloga Načrta zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči traja od 10. 4. 2018 do 3. 5. 2018.

V tem času lahko zainteresirani podajo pisno mnenja in predloge k predlogu načrta, tako da jih posredujejo na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane s pripisom »načrti zir«.