Prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem