Ureditvena situacija bazenskega kompleksa – predlog