Promocijski video “Doživetja med Pohorjem in Bočem”

V okviru medobčinskega projekta “Doživetja med Pohorjem in Bočem”, katerega partner je tudi Občina Poljčane, je nastal promocijskih video film.