Samooskrba Podravja – predstavitev Občine Poljčane

Občine Miklavž na Drav. polju, Rače-Fram in Hoče-Slivnica so v okviru projekta Samooskrba Podravja v svojo sredino povabile ga. Jelko Lovrenčič, ki je predstavila Občino Poljčane kot primer dobre prakse na področju samooskrbe.

Prispevek o dogodku tudi na TV Miklavž, v 14.22 minuti.

https://vimeo.com/241597198