Simbioza Giba 2019

Simbioza Giba je nacionalni projekt ozaveščanja in spodbujanja k neposredno gibalno športnim aktivnostim vseh generacij in je vseslovenski prostovoljski projekt na področju gibanja in medgeneracijskega sodelovanja, ki naslavlja dva pomembna področja: povečanje deleža telesno dejavnih posameznikov ter ustvarjanje okolij za spodbujanje telesne dejavnosti. Letos bo med 14. in 21. oktobrom potekala že šesta vseslovenska akcija Simbioza Giba. V našem lokalnem okolju so v projekt vključeni Osnovna šola, Vrtec in Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane. Vabimo, da se akciji aktivno pridruži še kdo od ljubiteljev športnih aktivnosti, zdravega in aktivnega življenja.