Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna za leto 2018.

Občinski svet Občine Poljčane je na 19. redni seji, dne 12. 12. 2017, obravnaval Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2018 in sprejel Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna za leto 2018.

Sklep in navodila v zvezi z vlaganjem predlogov in pripomb so objavljena v spodnjih prilogah: