Sklic zbora občanov za območje skupnosti vaških odborov

Na podlagi 64. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011), ter 3. in 7. člena Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 42/07), Župan Občine Poljčane sklicuje zbor občanov in 1. sejo vaških odborov za območje skupnosti vaškega odbora po naslednjem urniku:

Torek, 21. 4. 2015 ob 18.30: Lušečka vas, Čadramska vas, v sejni sobi Občine Poljčane

Torek, 21. 4. 2015 ob 18.30: Brezje, Križeča vas, v Kulturnem domu Studenice

Torek, 21. 4. 2015 ob 20.00: Ljubično, Lovnik, Zgornje Poljčane, Podboč, v sejni sobi Občine Poljčane

Torek, 21. 4. 2015 ob 20.00: Globoko, Modraže, Novake, v Kulturnem domu Studenice

Sreda, 22. 4. 2015 ob 18.30: Spodnja Brežnica, Stanovsko, v sejni sobi Občine Poljčane

Sreda, 22. 4. 2015 ob 18.30: Hrastovec, Krasna, Studenice, v Kulturnem domu Studenice

Sreda, 22. 4. 2015 ob 20.00: Poljčane, Spodnje Poljčane, v sejni sobi Občine Poljčane

 

Predlagani dnevni red:

  1. Odlok o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij.
  2. Potrditev članov vaških odborov na podlagi predlogov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika.
  3. Razno.