Skupna blagovna znamka ponudnikov lokalnih produktov

USTVARIMO SKUPNO BLAGOVNO ZNAMKO PONUDNIKOV LOKALNIH PRODUKTOV NA OBMOČJU OBČIN POLJČANE, MAKOLE in MAJŠPERK!

Še vedno se lahko pridružite skupinam za ustvarjanje skupne blagovne znamke lokalnih produktov na območju treh občin – Poljčane, Makole, Majšperk…

Trenutno je oblikovanih 6 tematskih skupin glede na vrsto proizvoda, in sicer:
1. PONUDNIKI MESNIH, MLEČNIH PROIZVODOV TER JAJC
2. DRAVINJSKI VINOGRADNIKI
3. »KRUPETE« (PONUDNIKI KRUHA, PECIVA IN TESTENIN)
4. MED IN MEDENI PRODUKTI
5. DOBROTE IZ NAŠEGA HRAMA (PONUDNIKI SADJA, ZELENJAVE, ŽGANJA IN ZELIŠČ)
6. DRAVINJSKI UNIKATI (IZDELOVALCI ROČNE UMETNOSTNE OBRTI)

Vsaka skupina ima izbrano vodjo skupine, ki udeležence usmerja, sklicuje srečanja, pripravlja poročila,…

Trenutno so v teku t. i. poletna srečanja, ki se z vsako skupino posebej odvijajo na domovih ponudnikov. Namen teh srečanj je, da se udeleženci (ponudniki proizvodov) med sabo spoznajo, družijo in da skozi ta srečanja oblikujejo svoje proizvode, ki bi jih želeli priključiti skupni blagovni znamki. Imenovanje skupne blagovne znamke še ni povsem dorečeno. Še vedno zbiramo predloge, trenutno najzanimivejši predlog pa se imenuje »ZAKLADI DRAVINJSKE DOLINE«.

Z omenjenim projektom želimo spodbuditi ponudnike domačih proizvodov k intenzivnejši proizvodnji, potrošnike pa želimo usmerjati k nakupu teh izdelkov, za katere bo, ko bo blagovna znamka zaživela v pravem pomenu besede, zagotovljena konstantna kakovost. Vse to lahko doprinese k boljšemu razvoju našega okolja, nenazadnje lahko z porabo takšnih izdelkov v lastnih gospodinjstvih veliko prispevamo za ohranjanje zdravega načina prehranjevanja in posledično za naš lepši, boljši jutri.

Vabljeni k sodelovanju!

Več informacij dobite v Razvojnem centru narave Poljčane, Bistriška cesta 68, tel. št. 02/ 8029 290.