Sprememba voznih redov javnega linijskega prevoznika Arriva Štajerska, s 1. 12. 2015

Obveščamo vas, da s 1. 12. 2015 na podlagi dogovora veljajo novi vozni redi prevoznika javnega linijskega prevoza Arriva Štajerska d.d. Spremenjeni vozni redi omogočajo boljšo medkrajevno povezavo in so usklajeni s prevozi Slovenskih železnic, kar bo dijakom in študentom  omogočilo boljše povezave do srednjih šol in fakultet, občanom pa do mestnih središč.

Tisti dijaki in študentje, ki do sedaj zaradi slabih povezan nimajo vozovnic za javni linijski prevoz, lahko skladno z veljavno zakonodajo, tudi med letom spremenite vozovnico, seveda znotraj svoje upravičenosti (relacija/relacije morajo povezovati dom in šolo). Vsaka sprememba se mora izvesti na podlagi Vloge za izdajo subvencionirane vozovnice (postopek identičen kot na začetku šolskega leta). Upravičenci, ki bi torej želeli spremembo vozovnice, morajo ponovno izpolniti vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice z novimi podatki (nova dodatna relacija). Z novo vlogo se oglasijo pri prevozniku, kjer že imajo vozovnico, da jim le-ta staro vlogo prekliče in vnese novo, na podlagi katere se izda  nova vozovnica. Doplačil za upravičenca v primeru, da je skupna dolžina vseh relacij znotraj razreda oddaljenosti že izdane vozovnice, NI.

Cene vozovnic za dijake in študente so odvisne od razdalje prevoza in znašajo:

Razredi oddaljenosti MESEČNA LETNA POLLETNA
do vključno 60 km   25,00 EUR 200,00 EUR 112,50 EUR
več kot 60 do 90 km 35,00 EUR 300,00 EUR 162,50 EUR
več kot 90 km 55,00 EUR 500,00 EUR 262,50 EUR

Prevoznik, kjer je vozovnica izdana, sprejme plačilo in izda potrdilo, da je vozovnica plačana, s tem potrdilom gre upravičenec do drugega prevoznika, ki mu izda/podaljša vozovnico brezplačno (za uporabnika je brezplačno, državo pa drugi prevoznik bremeni za subvencijo).

Za izdelavo nove pametne vozovnice pri prevozniku Arriva je potrebno odšteti  2,5 €.