Stališča do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN Občine Poljčane

Občina Poljčane obvešča, da je Občinski svet Občine Poljčane na svoji 22. redni seji občinskega sveta 15. maja 2018 sprejel informacijo o zavzetih stališčih do pripomb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Poljčane.

Stališča do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN Občine Poljčane so objavljena spodaj.

Vpogled v Stališča je možen tudi v prostorih Občine Poljčane v času uradnih ur občinske uprave.