Tržnica v Poljčanah

Vljudno povabljeni vsi tisti, ki bi lahko ponudili lokalno pridelano hrano ali produkte in bi s tem želeli biti ponudniki na stojnicah, da se oglasite v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Tako si bomo skupaj lahko zagotovili korak v boljši jutri.

Odpiralni čas tržnice v Poljčanah:

od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure
v soboto od 8.00 do 12.00 ure

Tržnica na vasi:

v Križeči vasi  vsak petek od 16.00 do 17.00 ure 

Pred prodajo si morajo interesenti pridobiti soglasje, ki ga izda Občina Poljčane, TIC – razvojni center narave, Bistriška cesta 68, 2319 Poljčane (tel.: 02/8029 290).