Vabilo na predstavitev projekta “Organiziranje lokalne ponudbe za podporo učnemu turizmu”

Občina Poljčane – Razvojni center narave vabi na predstavitev projekta »Organiziranje lokalne ponudbe za podporo učnemu turizmu«.

Predstavitev projekta in obstoječe infrastrukture za podporo učnemu turizmu organiziramo na treh lokacijah:

–  IZLETNIŠKA KMETIJA GORA POD LIPO, Tinjska Gora 80, 2316 Zg. Ložnica, v ponedeljek 3.9.2012 ob 17.00

–  DVOREC ŠTATENBERG, Štatenberg 89, 2321 Makole, v torek 4.9.2012 ob 17.00

–  RAZVOJNI CENTER NARAVE POLJČANE,  Bistriška cesta 68, 2319 Poljčane, v sredo  5.9.2012 ob 17.00

Več o tem.