Zahvala!

Spoštovani!

V nedeljo, 7. julija, je področje naše občine prizadejalo hudo neurje. Najhujše kar ga pomnimo.

Vsem, ki ste nesebično in samoiniciativno pomagali odstranjevati posledice nedeljskega neurja se zahvaljujem za požrtvovalnost, humanost in lojalnost domačemu kraju.

Z veseljem ugotavljam, da je še vedno veliko ljudi, ki so sposobni realnega premisleka o neukrotljivi naravi in v tako izrednih razmerah ne modrujejo, pametujejo, obtožujejo in iščejo popolnost v nepopolnem svetu.

Posebna zahvala je namenjena članom PGD Poljčane, ki se ob tovrstnih in podobnih dogodkih vedno izjemno izkažejo.

Veseli nas, da smo jim ob ustanovitvi lastne občine pravočasno prisluhnili, in skupaj z njimi, v vseh letih delovanja občine Poljčane zagotovili ustrezno, učinkovito tehniko in opremo, ki jim ob nespornem strokovnem znanju, pridobljenem s stalnim izobraževanjem omogoča preudarno ter varno pomoč.

Domišljeni, učinkoviti in cenovno racionalni nakupi so lahko zgled v širšem slovenskem prostoru.

Hvala vsem, v upanju, da se v tovrstnih dogodkih ne bomo kmalu ponovno potrebovali.

Stanislav Kovačič, župan Občine Poljčane