Zdravje v Občini 2019

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil pregled ključnih kazalnikov zdravja v Občini Poljčane v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem.