Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Poljčane