Občina Poljčane objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2017/2018
Tretji javni razpis garancije za bančne kredite za MSP v okviru Regijskega garancijske sheme za Podravje
Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2017
Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2017
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem