Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018
Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev občinskih priznanj Občine Poljčane za leto 2018
Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke, ki so jih dosegli v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Poljčane za leto 2018
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju občine Poljčane v letu 2018
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018
Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2018