Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2017
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Poljčane
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2017
Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2017
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem