ZBIRANJE VLOG ZA OCENO ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017

Občina Poljčane obvešča kmetijska gospodarstva, da na podlagi sklepa URSZR pričenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše v letu 2017. Vlogo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu 2 najkasneje do 1. 9. 2017 v tajništvo Občine Poljčane.  Kulture, ki so bile zajete v pozebi, ne bodo vključene v oceno škode v suši.

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Poljčane za leto 2017
Tretji javni razpis garancije za bančne kredite za MSP v okviru Regijskega garancijske sheme za Podravje
Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2017
Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za leto 2017
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem