OBVESTILO O JAVNIH RAZPISIH

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

 

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2020

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2020.

 

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane za leto 2020
Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za dosežke, ki so jih dosegli v letu 2019
JAVNI RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE POLJČANE ZA LETO 2020
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2020

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane

v letu 2020.

Rok za oddajo vlog je do vključno 30. 4. 2020.

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev iz področja kmetijstva v letu 2020

Občina Poljčane objavlja javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev iz področja kmetijstva v letu 2020.

Rok za oddajo vlog je 30. 4. 2020.

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

 

Podaljšanje rokov za oddajo vlog na javne razpise (objava 17. 3. 2020 ob 10.12)

Spoštovani,

zaradi razširitve okužbe COVID-19 coronavirus bodo vsi roki za oddajo javnih razpisov, ki se iztečejo v času do preklica epidemije ustrezno podaljšani. O novih rokih za oddajo vlog vas bomo pravočasno obvestili. Spremljajte objave na naši spletni strani.

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020

Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020. Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2020.

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v občini poljčane za leto 2020

Občina Poljčane objavlja Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2020. Razpisni rok se zaključi z iztekom dne 31. 3. 2020.

Zaradi izrednih razmer epidemije coronavirus je razpisni rok za oddajo vlog podaljšan do nadaljnjega. Nov rok za oddajo vlog bo objavljen vsaj 7 dni pred iztekom. Spremljajte objave na spletni strani.

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJSKIH PRIREDITEV IN SPONZORSTEV IZ PRORAČUNA OBČINE POLJČANE V LETU 2020
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUGIH DRUŠTEV IZ PRORAČUNA OBČINE POLJČANE V LETU 2020

Občina Poljčane objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUGIH DRUŠTEV V LETU 2020. Razpis je odprt do 20. 3. 2020.

Zaradi izrednih razmer epidemije coronavirus je rok za oddajo vlog podaljšan do 15. 4. 2020. V primeru, da se razmere še ne bodo umirile, sledi dodatno podaljšanje.

Spremljajte objave na naši spletni strani.

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2020

Občina Poljčane objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH DRUŠTEV V LETU 2020. Razpis je odprt do 27. 3. 2020.

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti iz Proračuna Občine Poljčane v letu 2020

Občina Poljčane objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURE V LETU 2020. Razpis je odprt do 27. 3. 2020.

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

 

Javni razpis za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem
Objava prostega delovnega mesta
Javni razpis za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine na območju občine Poljčane v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenje z divjadjo v letu 2019
Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2019/2020

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2019/2020.

Zadnji dan za vložitev prijav na javni razpis je sreda, 9. oktober 2019.

Za študijsko leto 2019/2020, se na podlagi predloga komisije za štipendiranje, iz seznama deficitarnih poklicev potrdijo naslednji deficitarni poklici, za katere veljajo posebni pogoji za pridobitev štipendije:

  1. Inženir strojništva
  2. Zdravnik
  3. Inženir elektronike

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019 – ponovitev