ZBIRANJE VLOG ZA OCENO ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017

Občina Poljčane obvešča kmetijska gospodarstva, da na podlagi sklepa URSZR pričenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše v letu 2017. Vlogo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu 2 najkasneje do 1. 9. 2017 v tajništvo Občine Poljčane.  Kulture, ki so bile zajete v pozebi, ne bodo vključene v oceno škode v suši.

Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka na vinski trti
Ukinitev ukrepov glede preprečevanja in zatiranja aviarne influence
Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2017
Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2017
Letni program športa Občine Poljčane za leto 2017
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane in Okoljska poročila
Cenik za najem javnih površin