Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vorančeva ulica

Občina Poljčane objavlja Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vorančeva ulica.

Sklep je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 46/2017, dne 29. 9. 2017.

 

Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka na vinski trti
Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2017
Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2017
Letni program športa Občine Poljčane za leto 2017
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane in Okoljska poročila
Cenik za najem javnih površin