Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka na vinski trti
Ukinitev ukrepov glede preprečevanja in zatiranja aviarne influence
Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2017
Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2017
Letni program športa Občine Poljčane za leto 2017
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane in Okoljska poročila
Cenik za najem javnih površin
Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16 ) Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice nepremičninah z ID znaki: parcela 779 768/1 (katastrska občina 779 Pekel, parcela 768/1), parcela 779 775/2 (katastrska občina 779 Pekel, parcela 775/2), parcela 779 3629 (katastrska občina 779 Pekel, parcela 3629) in parcela 779 2/6 (katastrska občina 779 Pekel, parcela 2/6), za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje nizkonapetostnega kablovoda.

Na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16 ) Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice nepremičnini z ID znakom: parcela 779 2/6 (katastrska občina 779 Pekel, parcela 2/6), za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje vodovodnega omrežja.

Poljčane, 24. 5. 2017

 

Na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16 ) Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice nepremičnini z ID znakom: parcela 779 162/5 (katastrska občina 779 Pekel, parcela 162/5), za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje nizkonapetostnega kablovoda.

Poljčane, 1. 6. 2017