Ukinitev statusa javnega dobra
Vzpostavitev statusa javnega dobra
Letni program športa
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Vorančeva ulica«
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vorančeva ulica

Občina Poljčane objavlja Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vorančeva ulica.

Sklep je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 46/2017, dne 29. 9. 2017.

 

Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka na vinski trti
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane in Okoljska poročila
Cenik za najem javnih površin