1. izredna seja, 17. 10. 2012

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 12. 10. 2012

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 93/2011) in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 17. 10. 2012, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti.
  2. Določitev dnevnega reda 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane.
  3. Izvolitev predstavnika – elektorja v volilno telo 4. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta in določitev kandidata za člana državnega sveta.
S spoštovanjem!

         Župan

Stanislav Kovačič

GRADIVA: