1. konstitutivna seja 2006

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

OBČINE POLJČANE

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 15. 11. 2006

Na podlagi 118. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2) (Uradni list RS, št. 22/06, 70/06 – odločba US)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

1. konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 22. novembra 2006, ob 19. uri

v prostorih Krajevne skupnosti Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev prisotnosti na podlagi potrdil o izvolitvi
 2. Imenovanje mandatne komisije
 3. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Poljčane in potrditev mandatov novoizvoljenim članom občinskega sveta
 4. Poročilo o izidu volitev za Župana Občine Poljčane in potrditev mandata župana
 5. Razno
  Pod ročko razno se doda:
  – sprejem statutarnega sklepa ter začasnega poslovnika o delu
S spoštovanjem!

Predsednica OVK

Maja Blažič Težak

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: