1. konstitutivna seja, 26. 10. 2010

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 18. 10. 2010

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo UPB2 in naslednje spremembe ter dopolnitve), 9. in 10. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/2007 in 53/2010) ter 15. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/2007 in 53/2010)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

1. konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 26. oktobra 2010, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev prisotnosti izvoljenih članov občinskega sveta na podlagi potrdil o izvolitvi
 2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi za župana
 3. Obravnava poročil občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta in poročila o izidu volitev za župana Občine Poljčane z dne 10. oktobra 2010 (priloga 1, priloga 2)
 4. Potrditev mandatov članom občinskega sveta, izvoljenih na lokalnih volitvah dne 10. oktobra 2010
 5. Ugotovitev o izvolitvi župana Občine Poljčane, izvoljenim na lokalnih volitvah dne 10. oktobra 2010
 6. Razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: