11. redna seja, 22. 2. 2012

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 14. 2. 2012

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 22. 2. 2012, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Določitev dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 5. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2012 – hitri postopek
 6. Program dela Občinskega sveta Občine Poljčane v letu 2012
 7. Poročilo o delu Nadzornega sveta za leto 2011
 8. Dokument identifikacije investicijskega dokumenta – Rekonstrukcija JP Kohne – Ljubično – Zalonč
 9. Letni program športa Občine Poljčane za leto 2012
 10. Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2012
 11. Kadrovske zadeve
  – imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane
  – imenovanje predstavnikov v Svet zavoda Osnovna šola Poljčane
 12. Odgovori na vprašanja in pobude
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: