2. dopisna seja, 14. 2. 2013

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 6. 2. 2013

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 26. člena Poslovnika Občinskega sveta  Občine Poljčane       (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v četrtek, 14. februarja 2013, med 8. in 14. uro

Dopisna seja Občinskega sveta Občine Poljčane bo potekala v četrtek, 14. februarja 2013, in sicer tako, da se bodo med 8. in 14. uro na tel. št. 02 8029 220 sprejemale telefonske izjave o potrditvi predlaganega sklepa, ki ste ga prejeli skupaj z gradivom.Občinske svetnice in svetniki odločate tako, da v telefonskem pozivu izjavite, ali ste »ZA« ali »PROTI« ali »NE GLASUJEM« o predlaganem sklepu.Zahvaljujemo se za Vaše sodelovanje.
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

GRADIVA: