2. izredna seja, 24. 6. 2015

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 15. 6. 2015

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11) in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 24. 6. 2015, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

GRADIVA: