2. redna seja 2006

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 11. 12. 2006

V   A   B   I   L   O

Na podlagi Statutarnega sklepa (Uradni list RS, št. 124/06) in v skladu s 17. členom Statuta Občine Slovenska Bistrica

s  k  l  i  c  u  j  e  m

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v ponedeljek, 18. decembra 2006, ob 18. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Določitev dnevnega reda 2. redne seje občinskega sveta
 3. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje občinskega sveta
 4. Obravnava osnutka predloga statuta
 5. Sklep o pristopu k Skupnosti občin Slovenije
 6. Obravnavanje nalog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 7. Vprašanja in pobude
 8. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: