24. redna seja 2009

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 10. 11. 2009

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 17. novembra 2009, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Določitev dnevnega reda 24. redne seje Občinskega sveta
 5. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Poljčane – I. obravnava
 6. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Poljčane – I. obravnava
 7. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Poljčane – skrajšani postopek
 8. Odlok o spremembi odloka o priznanjih Občine Poljčane – skrajšani postopek
 9. Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč na območju Občine Poljčane
 10. Informacija o izgradnji vrtca v Občini Poljčane
 11. Odgovori na vprašanja in pobude
 12. Vprašanja in pobude
 13. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: